GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZELCACH W LIKWIDACJI

KRS 0000159705
NIP 7750001272
REGON 362849

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Strzelce
Kod pocztowy: 99-307
Miejscowość: Strzelce
Ulica: Leśna
Numer: 2
Nazwa skrócona: GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZELCACH W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: RDF/381821/18/213
Oznaczenie Sądu: SYSTEM