"BNC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159704
NIP 5213238685
REGON 15473304

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-30
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-662
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Świeradowska
Numer: 47
Nazwa skrócona: "BNC"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/62627/18/264
Wysokość kapitału zakładowego: 55 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO