"MIKŁASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159703
NIP 7311850690
REGON 473091039

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Dobroń
Kod pocztowy: 95-082
Miejscowość: Dobroń
Ulica: Sienkiewicza
Numer: 64
Nazwa skrócona: "MIKŁASZ"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/13694/16/338
Wysokość kapitału zakładowego: 705 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO