EKO-ENERGIA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159702
NIP 9451984977
REGON 356710540

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA ZAŚ W PRZYPADKU REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST ICH WSPÓŁDZIAŁANIE. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Kwidzyn
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Ulica: Żelazna
Numer: 15
Nazwa skrócona: EKO-ENERGIA POŁUDNIE
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/7035/18/490
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO