OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRENNEJ-LEŚNICY

KRS 0000159701
NIP 5482384466
REGON 72872793

Sposób reprezentacj: UMOWY, PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU OSP PREZES, WICEPREZES LUB SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Brenna
Kod pocztowy: 43-438
Miejscowość: Brenna
Ulica: Leśnica
Numer: 134
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRENNEJ-LEŚNICY
Sygnatura akt: BB.VIII NS-REJ.KRS/10384/17/504
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO