MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND

KRS 0000159700
NIP 5211579152
REGON 12201321

Sposób reprezentacj: OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SĄ: PREZYDENT IFMSA-POLAND, SKARBNIK IFMSA- POLAND, WICEPREZYDENT IFMSA-POLAND DS. MARKETINGU, WICEPREZYDENT IFMSA-POLAND DS. WIZERUNKU I KOMUNIKACJI, WICEPREZYDENT IFMSA-POLAND DS. ZASOBÓW LUDZKICH, SEKRETARZ GENERALNY IFMSA-POLAND.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD-ZARZĄD GŁÓWNY
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-007
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Oczki
Numer: 1A
Nazwa skrócona: MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA-POLAND
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/87641/18/869
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO