GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY

KRS 0000159699
NIP 8471486058
REGON 519549566

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Gołdap
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Ulica: Szkolna
Numer: 2A
Nazwa skrócona: GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/6627/15/497/NIP
Oznaczenie Sądu: ------