"INTER - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS 0000159696
NIP 8862710399
REGON 891033370

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-28
Poczta: Dzierżoniów
Kod pocztowy: 58-200
Miejscowość: Dzierżoniów
Ulica: Oś. Różane
Numer: 11A
Nazwa skrócona: "INTER - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/11071/09/753/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 1 796 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------