FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM. KS. DR MIECZYSŁAWA PASZKIEWICZA

KRS 0000159694
NIP 5420211367
REGON 50512103

Sposób reprezentacj: WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Białystok
Kod pocztowy: 15-436
Miejscowość: Białystok
Ulica: Rynek Kościuszki
Numer: 2
Nazwa skrócona: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM IM. KS. DR MIECZYSŁAWA PASZKIEWICZA
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/9217/11/973
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO