"RUTAL" TALUN, RUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000159693
NIP 7393346548
REGON 519549276

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-07
Poczta: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-277
Miejscowość: Olsztyn
Ulica: Słowackiego
Numer: 7
Nazwa skrócona: "RUTAL" TALUN, RUSZKIEWICZ
Sygnatura akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/20229/14/480
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO