POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE ODDZIAŁ W LUBLINIE

KRS 0000159692
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ŁĄCZNIE:PRZEWODNICZĄCY, WICEPRZEWODNICZĄCY, SEKRETARZ, SKARBNIK I DWÓCH CZŁONKÓW. ROZDZIAŁ VI PAR. 6 UST 5 PKT. A: DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY REPREZENTOWANIE ODDZIAŁU NA ZEWNĄTRZ I DZIAŁANIE W JEGO IMIENIU NA SWOIM TERENIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Lublin
Kod pocztowy: 20-954
Miejscowość: Lublin
Ulica: Dr.k.jaczewskiego
Numer: 8
Nazwa skrócona: POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE ODDZIAŁ W LUBLINIE
Sygnatura akt: LU.XI NS-REJ.KRS/5212/03/689
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO