HIRSCH POROZELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159691
NIP 8982018140
REGON 932904993

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-317
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Kiełczowska
Numer: 54
Nazwa skrócona: HIRSCH POROZELL
Sygnatura akt: RDF/850766/18/659
Wysokość kapitału zakładowego: 3 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM