"G-CARS GRACZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159690
NIP 5932173210
REGON 191829368

Sposób reprezentacj: PREZES I ZASTĘPCA PREZESA ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-542
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Saperów
Numer: 258
Nazwa skrócona: "G-CARS GRACZYK"
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/260/16/147/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------