STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"

KRS 0000159689
NIP 7262289844
REGON 472211748

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I DWA PODPISY: PREZESA ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, ALBO JEDNEGO Z NICH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM ALBO Z SEKRETARZEM ALBO Z CZŁONKIEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2015-07-24
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 91-528
Miejscowość: Łódź
Ulica: Łupkowa
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/22626/17/832
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO