ŁÓDZKA GRUPA INWESTYCYJNA "PROFILEASING" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000159688
NIP 7291005482
REGON 470922451

Sposób reprezentacj: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-402
Miejscowość: Łódź
Ulica: Zachodnia
Numer: 71
Nazwa skrócona: ŁÓDZKA GRUPA INWESTYCYJNA "PROFILEASING"
Sygnatura akt: RDF/310364/18/75
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM