NOVELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159687
NIP 5260040200
REGON 10682530

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Postępu
Numer: 21
Nazwa skrócona: NOVELL POLSKA
Sygnatura akt: RDF/16775/18/417
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM