"EL CAMINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159686
NIP brak informacji
REGON 15478543

Sposób reprezentacj: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-226
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Al. Jerozolimskie
Numer: 179
Nazwa skrócona: "EL CAMINO"
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/31589/15/790/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------