STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

KRS 0000159684
NIP 5252245488
REGON 16441720

Sposób reprezentacj: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, W TYM MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA I JEGO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Krakowskie Przedmieście
Numer: 26
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Sygnatura akt: RDF/497388/18/944
Oznaczenie Sądu: SYSTEM