"BMR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000159683
NIP brak informacji
REGON 15470180

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-681
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Hoża
Numer: 43/49
Nazwa skrócona: "BMR"
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/29862/18/214/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 500 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------