"SAWA-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159682
NIP brak informacji
REGON 10457364

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-237
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Instalatorów
Numer: 5 A
Nazwa skrócona: "SAWA-TRADING"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/9792/14/50
Wysokość kapitału zakładowego: 479 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO