PROSTA LITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159681
NIP 9591447096
REGON 291232271

Sposób reprezentacj: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TAKŻE W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Kielce
Kod pocztowy: 25-613
Miejscowość: Kielce
Ulica: Jagiellońska
Numer: 13
Nazwa skrócona: PROSTA LITH
Sygnatura akt: RDF/131418/18/120
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM