"RENOMET RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159680
NIP 6612147625
REGON 292807294

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ ZAWSZE REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy: 27-400
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Ulica: Jana Kilińskiego
Numer: 20 H
Nazwa skrócona: "RENOMET RECYKLING"
Sygnatura akt: RDF/259520/18/986
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM