"PERFECT OFFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159679
NIP 9521914724
REGON 15443131

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Heweliusza
Numer: 11
Nazwa skrócona: "PERFECT OFFICE"
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/23843/15/538
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO