OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POLANOWIE

KRS 0000159678
NIP 8641950142
REGON 292438750

Sposób reprezentacj: 1/PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZKAŁTEM PRAC ZARZĄDU. 2/UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Samborzec
Kod pocztowy: 27-650
Miejscowość: Polanów
Numer: 77
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POLANOWIE
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/4662/16/637/NIP
Oznaczenie Sądu: ------