"CONFEX ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159677
NIP 5210083035
REGON 11053338

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-740
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Górska
Numer: 9 D
Nazwa skrócona: "CONFEX ELECTRONICS"
Sygnatura akt: RDF/236118/18/242
Wysokość kapitału zakładowego: 200 475,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM