STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM KONAR

KRS 0000159676
NIP brak informacji
REGON 292816092

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kielce
Kod pocztowy: 25-033
Miejscowość: Kielce
Ulica: Ściegiennego
Numer: 6
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM KONAR
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/4732/03/765
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO