OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOCHEŃCU

KRS 0000159675
NIP 6562145959
REGON 292688665

Sposób reprezentacj: 1/PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZKAŁTEM PRAC ZARZĄDU. 2/UMOWY, AKTA ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Małogoszcz
Kod pocztowy: 28-366
Miejscowość: Bocheniec
Numer: 48B
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOCHEŃCU
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/5716/16/808/REGON
Oznaczenie Sądu: ------