POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

KRS 0000159673
NIP 1180172707
REGON 866389

Sposób reprezentacj: § 42 UST. 1 STATUTU PZP PREZES ZARZĄDU KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZKU POMIĘDZY POSIEDZENIAMI ZARZĄDU I PREZYDIUM ORAZ REPREZENTUJE ZWIĄZEK NA ZEWNĄTRZ, Z ZASTRZEŻENIEM § 65 UST. 3. § 65 UST. 3 STATUTU PZP DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM LUB DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NIEGO WICEPREZESA ZWIĄZKU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-813
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Marymoncka
Numer: 34
Nazwa skrócona: POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/16266/17/989/NIP
Strona WWW: WWW.POLSWIM.PL
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: ------