MORSKI ZWIĄZEK WOJSKOWY

KRS 0000159672
NIP brak informacji
REGON 192910730

Sposób reprezentacj: ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE W IMIENIU MZW PODEJMUJE KOMENDANT GŁÓWNY LUB PRZYNAJMNIEJ DWIE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ KWATERĘ GŁÓWNĄ MZW.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA (KWATERA GŁÓWNA)
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-177
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Różany Stok
Numer: 3 F
Nazwa skrócona: MORSKI ZWIĄZEK WOJSKOWY
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/2678/11/207
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO