QUALITY TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159671
NIP 5730105754
REGON 150506329

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ALBO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-23
Miejscowość: Świętochłowice
Nazwa skrócona: QUALITY TANK
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/49389/17/169
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO