PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000159669
NIP brak informacji
REGON 273808868

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-06
Poczta: Zabrze
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Ulica: Orląt Lwowskich
Numer: 18
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/7386/09/801
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO