ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS" W LIKWIDACJI

KRS 0000159667
NIP brak informacji
REGON 470734

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-23
Poczta: Nowa Wieś Wielka
Kod pocztowy: 86-060
Miejscowość: Pęchowo
Numer: 22
Nazwa skrócona: ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS" W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/4297/17/204
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO