"SPEDYCJA WORMSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159666
NIP 6912129778
REGON 390759731

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Miejscowość: Legnica
Ulica: Jaworzyńska
Numer: 261
Nazwa skrócona: "SPEDYCJA WORMSER"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/22448/18/77
Wysokość kapitału zakładowego: 240 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO