PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ELEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159665
NIP 5540309778
REGON 2520264

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA SAMOISTNA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-638
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Lelewela
Numer: 40
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "ELEXIM"
Sygnatura akt: RDF/259557/18/756
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM