FUNDACJA OPIEKA I TROSKA

KRS 0000159664
NIP 8951791502
REGON 932911705

Sposób reprezentacj: 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: 1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- DYREKTOR FUNDACJI; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DYREKTOR FUNDACJI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-28
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-315
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Kiełczowska
Numer: 43
Nazwa skrócona: FUNDACJA OPIEKA I TROSKA
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/25765/18/32
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO