"GALLENA" KRYSTYNA NYTKO-GRUCA, JOANNA SAR, ZBIGNIEW ZDÓNEK SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000159661
NIP brak informacji
REGON 278049172

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Piekary Śląskie
Kod pocztowy: 41-943
Miejscowość: Piekary Śląskie
Ulica: Jana Pawła Ii
Numer: 49
Nazwa skrócona: "GALLENA" KRYSTYNA NYTKO-GRUCA, JOANNA SAR, ZBIGNIEW ZDÓNEK
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/19105/06/770
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO