"JOKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159660
NIP brak informacji
REGON 277265318

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-23
Poczta: Racibórz
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Ulica: Bosacka
Numer: 52
Nazwa skrócona: "JOKER"
Sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/2814/13/885
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO