CHANG NING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159659
NIP brak informacji
REGON 15463040

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-24
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-608
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleja Niepodległości
Numer: 188B
Nazwa skrócona: CHANG NING POLAND
Sygnatura akt: WA.XIX NS-REJ.KRS/17669/04/657
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO