DOM NA CZASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159658
NIP 9690667932
REGON 270559850

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-05
Poczta: Katowice
Kod pocztowy: 40 - 0
Miejscowość: Katowice
Ulica: Graniczna
Numer: 54
Nazwa skrócona: DOM NA CZASIE
Sygnatura akt: RDF/624182/18/214
Wysokość kapitału zakładowego: 2 195 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM