PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA PERSONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159657
NIP brak informacji
REGON 12262446

Sposób reprezentacj: CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-893
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Ogrodowa
Numer: 7
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA PERSONALNEGO
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/14647/18/13
Wysokość kapitału zakładowego: 364 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO