WYDAWNICTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159656
NIP 5241813380
REGON 12179975

Sposób reprezentacj: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-06
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-501
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Płowiecka
Numer: 105/107
Nazwa skrócona: WYDAWNICTWO UBEZPIECZEŃ
Sygnatura akt: RDF/721446/18/694
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM