"FINSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS 0000159655
NIP 5252172329
REGON 16306324

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Nieporęt
Kod pocztowy: 05-126
Miejscowość: Michałów-grabina
Ulica: Klonowa
Numer: 14
Nazwa skrócona: "FINSAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/40084/18/225
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO