POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT

KRS 0000159654
NIP brak informacji
REGON 15480824

Sposób reprezentacj: PAR.8 STATUTU: ZARZĄD FUNDACJI KIERUJE PRACAMI FUNDACJI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. PAR.10 STATUTU: POSTANOWIENIA ZARZĄDU FUNDACJI ORAZ ZACIĄGANE W IMIENIU FUNDACJI ZOBOWIĄZANIA WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PREZESA ZARZĄDU I PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-071
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Krakowskie Przedmieście
Numer: 13
Nazwa skrócona: POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/5424/12/12
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO