"MIRAVIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159652
NIP 1181392693
REGON 13297122

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-25
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-001
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Al. Aleje Jerozolimskie
Numer: 85
Nazwa skrócona: "MIRAVIN"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/8955/18/112
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO