FUNDACJA "PARTNERSTWO-DIALOG-CONSENSUS"

KRS 0000159651
NIP brak informacji
REGON 10910705

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU SKŁADAJĄ PREZES I SEKRETARZ FUNDACJI ŁĄCZNIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU SKŁADA OSOBA UPOWAŻNIONA DO TEGO CELU PRZEZ PREZESA LUB SEKRETARZA ZARZĄDU FUNDACJI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-621
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Tyniecka
Numer: 35
Nazwa skrócona: FUNDACJA "PARTNERSTWO-DIALOG-CONSENSUS"
Sygnatura akt: WA.XX NS-REJ.KRS/3094/03/715
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO