"MEDYK-KRYNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159649
NIP 7342805578
REGON 492033030

Sposób reprezentacj: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD SPÓŁKI
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-29
Poczta: Krynica-zdrój
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: Polany
Numer: 62
Nazwa skrócona: "MEDYK-KRYNICA"
Sygnatura akt: RDF/196194/18/178
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM