"ELO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159648
NIP 6372001370
REGON 356713738

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST : 1/ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2/ KAŻDY Z WICEPREZESÓW - SAMODZIELNIE DO KWOTY 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) A W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA TĘ KWOTĘ, DWÓCH WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-05-05
Poczta: Olkusz
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Ulica: Przemysłowa
Numer: 4
Nazwa skrócona: "ELO-POL"
Sygnatura akt: RDF/203098/18/475
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM