REGINA 900 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159646
NIP 8792356951
REGON 871669800

Sposób reprezentacj: DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-23
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Kosynierów Kościuszkowskich
Numer: 13
Nazwa skrócona: REGINA 900
Sygnatura akt: TO.VII NS-REJ.KRS/7076/16/169
Wysokość kapitału zakładowego: 500 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO