WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW DROBIU W OPOLU

KRS 0000159645
NIP 7542743988
REGON 532389919

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW FINANSOWYCH ZWIĄZKU, SKŁADAJĄ W JEGO IMIENIU PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU LUB INNA OSOBA UPEŁNOMOCNIONA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Poczta: Opole
Kod pocztowy: 45-229
Miejscowość: Opole
Ulica: Narcyzów
Numer: 2
Nazwa skrócona: WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW DROBIU W OPOLU
Sygnatura akt: OP.VIII NS-REJ.KRS/2141/10/929
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO