3 ZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000159644
NIP 8992164736
REGON 931116182

Sposób reprezentacj: SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ, - GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2003-04-30
Poczta: Wrocław
Kod pocztowy: 51-318
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Zakrzowska
Numer: 21
Nazwa skrócona: 3 ZP
Sygnatura akt: WR.VI NS-REJ.KRS/20249/18/134
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO